DTV is sinds 2001 betrouwbaar. Onze beloftes komen wij na.

Wat is er zoal gerealiseerd ook door onze inbreng: De balans tussen Toerisme en Dorpsbelangen in Gemeente Veere.

Bijdrage dagtoerist om de voorzieningen op peil te houden. Er is veel lef getoond door het uitbreiden van het betaald parkeren. Misschien is de invoering hiervan niet helemaal perfect verlopen maar door de verfijningen die zijn doorgevoerd nu raadsbreed gedragen.

Behoud lage lasten voor onze inwoners en ondernemers, de laagste van Zeeland.

Investeren in maatschappelijke voorzieningen in de kernen en daarvoor voor fase 1 een financieringsplan opgesteld. Geld geleend tegen een zeer lage rente voor 40 jaar.

Aagtekerke, nieuw dorpshuis en gymzaal.

Aula Westkapelle en Zoutelande behoed voor de sloophamer.

Westkapelle, nieuwe combinatieschool, kinderopvang, gezondheidsvoorzieningen en sporthal geclusterd locatie Molenwal. Renovatie dorpshuis Westkapelle Herrijst.

Serooskerke, renovatie zwembad, nieuwbouw school en gymzaal.

Oostkapelle, renovatie sporthal, nieuwbouw scholen, renovatie/herindeling sportpark Duinhelm.

Materialen evenementen gratis verstrekken, bezorgen en ophalen.

Uitbreiding capaciteit handhaving t.a.v. het bestrijden van illegale 2e woningen in de kernen en de recreatieve verhuur hiervan.

Strand blijft strand, geen verdere uitbreiding strandslaaphuisjes, dus alleen in de drie concentratiegebieden.

Zondag openstelling kustkernen gelijk (ook Koudekerke).

WMO- en Jeugbeleid Veers loket.

Diverse onderzoeken naar verkeerssituaties in Grijpskerke, Aagtekerke en Domburg.

Inwoners Domburg en Veere gratis parkeervergunning.

Afronding Fort den Haakgebied te Vrouwenpolder waaronder de Fort den Haakweg en de ontsluiting zandbank.

Verplaatsing supermarkt Vrouwenpolder.

Festival Hrieps bezoekersaantal fors uitgebreid, was 7.500, is nu 11.000.

School Zoutelande voorzien van een topkoeling vanwege de hoge binnentemperatuur en extra zonnepanelen aangebracht.

Problemen legionella kleedkamers de Meeuwen opgelost.

Dorpsstraat/ Torenstraat Meliskerke opnieuw bestraat en ingericht, Dorpstraat Gapinge opnieuw bestraat en ingericht, Dorpsstraat Oostkapelle opnieuw bestraat en ingericht, Duinweg Zoutelande opnieuw bestraat en ingericht enz. enz. enz.

Informatiepunten in Veere, Oostkapelle, Domburg en Zoutelande. Dit zoveel als mogelijk i.c.m. musea en cultureel erfgoed. Voldoende budget voor deelname ZMO, Zeeuwse Marketing Organisatie. Wonen werken en recreëren. Voldoende budget voor eigen marketing, opleidingen en opstart informatiepunten.

Cultureel erfgoed versterkt, extra bijdrages naar Museum Veere, Terra Maris Oostkapelle, Grote Kerk en museum het Polderhuis Westkapelle. Terra Maris blijft Walcherse Natuur, Milieu en Educatie uitvoeren voor de Walcherse scholen.

Bedrijventerreinen programma wordt opgesteld , biedt ruimte om te voldoen aan de grote vraag.

Bedrijfskavels Oosterloo Domburg gegund.

Gemeentelijke toiletten jaarrond open en gratis te gebruiken.

Invoering diftar, hiermee wordt een grote stap gemaakt om te voldoen aan de landelijke VANG ( van afval naar grondstof) doelstelling en blijven de kosten beheersbaar.

Oprichting van het Duurzaamheidsfonds “Duurzaam Langer Thuis”.

Financiële kwaliteitsimpuls SSV voor behoud kwaliteit van het strand en de bijbehorende voorzieningen.

Strand Oostkapelle bij Oranjezon groen strand, onderscheiden met de Groene Wimpel.

Diverse nieuwe duinovergangen, hoog kwaliteitsniveau en uitgevoerd met duurzame materialen.

Geld beschikbaar gesteld voor renovatie Sherman tank te Westkapelle.

Extra geld beschikbaar gesteld voor MFA Biggekerke.

Sporthal/dorpshuis de Couburg in Koudekerke aanpassingen gedaan. Led verlichting, dak enz.

Jaarlijks voldoende geld gereserveerd voor het vormen van het recreatief zandfonds zodat de kwaliteit van de stranden blijft gewaarborgd.

Kaders gesteld voor het opwekken van zonne-energie op land. Uitvoering zonne energie middels de zonneladder.

Meer Lezen

Bedankt!

We bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan TWEE zetels in de raad en hun stem hebben gegeven aan het DTV verkiezingsprogramma 2022-2026. We zijn enorm

Contact